Wie zijn wij

De redactie van de site Hagar-Sarah bestaat uit vijf vrouwen uit de drie grote monotheïstisch tradities.

De leden van de redactie zijn gevraagd op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordigster van een organisatie of groepering.

 

De adviesgroep bestaat uit:

Annego Hogebrink

Geboren in 1938, als oudste dochter van vier kinderen in een protestants christelijk dominees gezin. Vader stierf vroeg, moeder was kostwinster als kinderpsychologe.
Rechtenstudie afgerond in Utrecht, daarna beroepshalve werkzaam in het vormings- en trainingswerk met volwassenen in internaatsverband. Veel oecumenisch emancipatoir vrouwenwerk opgezet en ondersteund, regionaal en landelijk. Dit heeft zij na haar pensionering voortgezet en toegespitst op het interreligieuze vrouwenwerk. Annego is gescheiden en is grootmoeder.


Stella van de Wetering

Geboren in 1954 in een niet zo praktiserend rooms-katholiek gezin in Nijmegen. In 1973 ging zij Arabisch studeren in Utrecht. In 1974 ontmoette zij haar huidige Marokkaanse man. In 1976-1977 heeft zij een jaar in Egypte gestudeerd. In 1980 studeerde zij af in de Arabische taal en cultuur. In 1990 gepromoveerd op een onderzoek naar Onderwijs in de Arabische Taal en Cultuur aan Marokkaanse Kinderen in Nederland. Begin jaren tachtig heeft zij zich tot de islam bekend. Zij hield zich ondermeer bezig met onderzoek naar levensbeschouwelijk onderwijs aan moslimleerlingen en zij werkt op dit moment als docent bij de Lerarenopleiding Islamgodsdienst bij Hogeschool INHolland en als docent Arabisch bij het Centrum voor Islamitische Theologie van de VU. Zij beweegt zich graag in het interculturele en interreligieuze domein. Het onbegrip voor elkaars achtergrond en cultuur is vaak groot en ze hoopt hierin iets te kunnen betekenen.


Ellen Kok

Geboren in 1964, opgegroeid in het protestantse Zeeuwsvlaanderen en later in het katholieke Limburg. In 1983 gaan studeren in Amsterdam, opleiding HBO theologie. Daarna diverse theologie-modules gedaan aan de Katholieke Theologische Universiteit (Wereldreligies in Dialoog en Conflict), de Universiteit van Amsterdam, het Instituut voor de Missiologie en op Windesheim. Vanaf 2000 is een deel van haar werk: meedoen aan en opzetten van interreligieuze dialoogactiviteiten. Thans werkzaam als redacteur in eigen bedrijf Tekstbureau Mevrouw Inktvis. Ze is initiatiefneemster van het werkboek Hagar-Sarah.


Judith Whitlau

Geboren in 1967 en opgegroeid in een liberaal joods gezin. Na de middelbare school woonde zij in Israël waar zij Hebreeuws leerde en korte tijd filosofie studeerde aan de Universiteit van Tel Aviv. Terug in Nederland studeerde ze af aan de kunstacademie en later als docent levensbeschouwing. Jarenlang begeleidde ze educatieve programma’s bij de Anne Frank Stichting en gaf zij gastlessen over joodse cultuur en religie. Sinds 2006 is zij educatief medewerker bij de Hollandsche Schouwburg en sinds 2012 van het gehele Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam (waaronder het Joods Historisch Museum en de Portugese Synagoge).


Nezahat Köse

Geboren in 1969 in Turkije en opgegroeid in Hellevoetsluis. Na haar particuliere opleiding vakleerkracht Islam in Turkije, studeerde ze islamitische wetenschappen aan de Islamitische Universiteit Rotterdam. Heeft daar drie jaar de cursus ‘Inleiding in de Islam’ gegeven. Is vakleerkracht Islam op zes openbare scholen en begeleidt docenten sinds 2010. Zij heeft tot eind 2008 gewerkt als directrice bij een woon- en begeleidingshuis voor Turkse meisjes. Zij wil zich, na haar jarenlange inzet voor emancipatie van Turkse meisjes, nu sterk maken voor de interreligieuze dialoog en voor goed educatief islamitisch godsdienstonderwijs op openbare basisscholen.

 

Loyaliteiten kunnen botsen!

Ook wij ervaren het spanningsveld tussen ‘ik’ en ‘wij’. Dat wil zeggen tussen enerzijds onze persoonlijke opvattingen, dat wat ons dierbaar is, wat we onszelf hebben eigen gemaakt in ons proces van groei in geloof en levenservaringen; en anderzijds onze diepe loyaliteit aan de eigen achterban, familie, geloofsgemeenschap, culturele en religieuze traditie. “Het is maar goed dat ze niet horen wat ik hier zeg…” Dat brengt soms spanningen, dilemma’s, gevoeligheden met zich mee. Daar leren we van, en dat vormt ons materiaal voor het werkboek.