Dialoog, vormen en thema’s: voorbeelden uit de praktijk

Vormen van dialoog en praktische tips
Er zijn meerdere manieren om elkaar te ontmoeten: je kunt bijvoorbeeld bij elkaar op bezoek gaan naar aanleiding van religieuze feesten en rituelen. Zo maak je kennis met elkaar, met elkaars geloof en zienswijze en de achtergronden daarvan. Je leert over spijswetten en jaarfeesten. Samen eten is altijd letterlijk en figuurlijk heerlijk!

Samen een activiteit organiseren kan samenbindend werken. Zorg er dan voor dat je vanaf het prille begin samenwerkt en samen blijft werken. Andere voorbeelden van vormen van dialoog; samen naar de film een toneelstuk of museum. En ervaar eens hoe prettig het is om al wandelend van gedachten te wisselen en elkaar zo beter te leren kennen.

Bij een dialooggesprek in een bepaalde ruimte is het nuttig om het volgende goed af te spreken:
kies een rustige en neutrale plek liever niet bij iemand thuis. Zorg voor duidelijke afspraken over frequentie, tijdsduur, gespreksleiding etc.
hanteer een vaste structuur, bijvoorbeeld een klein openingsritueel, een rondje persoonlijk wel en wee, een inhoudelijk gesprek over het afgesproken onderwerp, afronding en korte terugblik op de bijeenkomst, afspraken over de volgende keer. Maak een verslagje, waar je later nog eens op kan terugkomen. De gespreksleiding zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt, bewaakt de spelregels, de tijd en de voortgang van het proces.

Voorbeelden van dialoogthema’s
Thema’s die uit de groep zelf voortkomen, zijn het beste, mits passend bij de fase waarin de groep zich bevindt. In de beginperiode dus bij voorkeur ‘veilige’ onderwerpen, zoals:

Wie uit jouw traditie of cultuur is je heldin? Je inspirerende voorbeeld?
Welk sleutelverhaal of -tekst uit jouw heilig boek of traditie geeft je houvast?
Geloven in het dagelijks leven, hoe doe je dat?
Bagage of ballast: wat in jouw religieuze traditie is steeds weer een houvast voor je, en waar heb je last van?
Opvoeden tussen verschillende culturen en religieuze tradities (denk aan media, internet, eten en drinken etc.)
Rol en taken van de vrouw in de verschillende religies (hoe ziet jouw werkdag eruit?)
Feestdagen en hoogtijdagen.
Rein en onrein.
Vasten.
Uiterlijk en kleding.
Opvoeding van jongens en meisjes.
Sterven en rouw.
Welke waarden liggen ten grondslag aan welke rituelen?

Onze thema’s
Dit zijn de thema’s waarover wij het hebben gehad. We willen graag onze ervaringen met jullie delen!

Een groot bord voor vier vrouwen Een tafelgesprek over spijswetten en andere wetten

In hoeverre geef ik me bloot? Een interview over versieren en bedekken

Liefde, lusten en lasten Een vraag van Judith aan Stella, Annego en Nezahat over man-vrouwverhoudingen

Tussen rebellie en gehoorzaamheid Een briefwisseling over gehoorzaamheid