Verbinding bij seminar Traditie en Seksualiteit

Verslag Seminar Traditie, Gender en Seksualiteit

Het seminar vond plaats 22 maart in Hogeschool Inholland Diemen
Zie hier meer over de workshops en het programma

Hoe gaan mensen in verschillende tradities en religies om met seksualiteit en intimiteit? Stella van de Wetering, arabiste en docent bij de tweedegraads lerarenopleidingen, organiseerde bij Inholland Diemen samen met het platform traditie en seksualiteit een seminar voor en door vrouwen. Het thema was seksualiteit van vrouwen in joodse, christelijke, islamitische en humanistische tradities.

De organisaties die samen het platform traditie en seksualiteit vormen, Hagar-SarahStichting VPSG, Kezban en de Oecumenische Vrouwensynode, boden een middag vol ervaringsverhalen, workshops en achtergrondinformatie. Historica Anne-Maria van Hilst opende met een lezing over seksualiteit in het jodendom. Over joodse wetgeving en de positieve beleving van seksualiteit binnen het huwelijk, waarbij het belangrijk wordt gevonden dat vooral de vrouw geniet. Stella van de Wetering, die seksualiteit in de islam besprak, zag veel overeenkomsten tussen de islam en het jodendom, zoals een positieve beleving van seksualiteit binnen het huwelijk. Ook stipte zij problemen van moslimjongeren aan, die voordat zij een vaste relatie aangaan, maagd moeten zijn (zowel jongens als meisjes).

Persoonlijk verhaal
Theologe en geestelijk raadsvrouw Fieke Klaver en VPSG-medewerker Lianne Cluistra deelden in een persoonlijk verhaal hun ervaring met seksualiteit in een christelijke cultuur; over regels, gebondenheid en de weerbarstigheid van de realiteit als het over relaties gaat. Marjan Groefseman, psycholoog levensvreugde en seksualiteit, sloot af met het onderwerp seksualiteit in Nederland. Ze zocht de interactie met het publiek op aan de hand van recent onderzoek van Rutgers.
De deelnemers waren blij met het seminar. Een van de reacties was: “Vrouwen praten niet gemakkelijk over taboes en moeilijkheden vanuit hun cultuur of geloof. Daarom pleit ik voor meer van deze bijeenkomsten.”

Verbinding
Vanuit diverse achtergronden en religies zochten de vrouwen bij dit seminar verbinding met elkaar. Uiteindelijk concludeerden ze dat ze elkaars traditie gedurende deze middag beter hadden leren kennen. Er was diepgang, inspiratie, een mooie open sfeer en interesse voor elkaar. Er volgt nog een seminarbundel met een uitgebreid verslag van de lezingen en workshops, en interviews met enkele deelnemers.

Reacties zijn gesloten.