Cursus Vrouw en Islam met succes afgerond

Cursus Vrouw en Islam

Bericht uit de nieuwsbrief van Al Nisa:

Donderdag 1 november was het alweer de laatste cursusdag van de Cursus Vrouw en Islam. Stella van de Wetering, afgestuurd (master) in de Arabische Taal en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam, was voor de vier cursusavonden de docent met onuitputtelijke kennis over de thema’s die aan bod kwamen.

De samenstelling van de cursisten was heel divers, wat een goede weerspiegeling geeft waar Al Nisa voor staat. Deze diversiteit in zowel afkomst als leeftijd zorgde ervoor dat er interessante gesprekken ontstonden.

Voor alle cursisten was de cursus leerzaam en inspirerend. Enkele cursisten zullen we vaker terug zien als vrijwilliger en zelfs potentieel bestuurslid van Al Nisa.

Na de evaluatie zal het bestuur besluiten of de cursus vanaf 2019 ook zal worden aangeboden in meerdere steden en eventueel een vervolg plannen op de Cursus Vrouw en Islam.

Tijdens de cursus werden de cursisten voorzien van heerlijke broodjes, fruit, drankjes en salade verzorgd door: Valentino, Du Maroc, Toko Surima en De Wereldchef.

Reacties zijn gesloten.