Workshop over dertig jaar vrouwendialoog in Nederland

Workshop dertig jaar vrouwendialoog in Nederland

Op 25 maart 2018 a.s. vindt er in Oriëntalis, Profetenlaan 2, 6564 BL Heilig Landstichting, Nijmegen, een workshop plaats over dertig jaar vrouwendialoog in Nederland.
De workshop vindt plaats in de Piet Gerritszaal aanvang 14.00 uur en wordt gegeven door Stella van de Wetering en Martina Heinrichs.
Wilt u zich aanmelden als u deze lezing wilt bijwonen (vriendorientalis@gmail.com) of eventueel per telefoon 024-3770765 (antwoordapparaat aanwezig). Als niet lid van de Vereniging Vrienden van Oriëntalis vragen wij u een bijdrage van € 5,–, welk bedrag ten goede zal komen aan het museum.

***************

Is het verstandig om bij interreligieus contact het gesprek in te zetten bij de religieuze boeken van de verschillende religies? Verzoent het of is het juist conflictueus? Juist hier vind je veel aanzetten tot verschil en overeenkomst. Vrouwen vanuit de protestantse, katholieke en islamitische traditie houden zich al dertig jaar bezig met de interreligieuze dialoog op studieweekenden. Sinds enkele jaren zijn er ook Joodse vrouwen bij betrokken en heet de dialoog nu Trialoog. De geschiedenis en ontwikkeling van deze studieweekenden en het gebruik en effect van het werken met teksten van Tenach, Bijbel en Koran; dit wordt vertellend en beeldend deze middag ter sprake gebracht.
Uit de rijke schakering aan thema’s die in de loop der jaren zijn langs gekomen kiezen wij voor deze middag Maria/Maryam. Het verhaal van Maria/ Maryam komt zowel in de Bijbel als in de Koran voor, al zijn het twee verschillende versies. Een interessant thema: Hoe ziet het verhaal van Maria/ Maryam er in beide tradities uit en welke vragen zijn erbij te stellen? Wat zijn de gender-aspecten in het verhaal van Maria/Maryam en wat betekent dit voor vrouwen uit de verschillende tradities. U maakt kennis met de thematiek en krijgt uitleg over de achtergronden. Niet alleen met ernst, maar ook ludiek en met humor zal dit aangeboden worden. Wij nodigen u van harte uit deze, uit de praktijk geboren lezing, bij te komen wonen. Wees vrij om vragen te stellen en in dialoog/trialoog te gaan!

Wij rekenen op uw komst!

Stella van de Wetering is arabist en werkzaam bij de faculteit Godgeleerdheid van de VU-universiteit te Amsterdam. (https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/index.aspx)

Martina Heinrichs is feministisch theologe en werkzaam als programmamaakster bij de Stichting Dominicanenklooster te Huissen. (www.kloosterhuissen.nl)

Reacties zijn gesloten.