Impressie: ‘Seks in een klooster!’ Trialoog weekend over liefde en seksualiteit in het Dominicaner Klooster in Huissen

Ons redactielid Annego Hogebrink was er bij en schreef de volgende impressie:

In het weekend van 24 tot 26 februari spraken  twintig vrouwen van alle leeftijden uit jodendom, christendom en islam over een  onderwerp dat zowel rode oortjes als denkrimpels teweegbracht: wat zeggen onze bronnen in positieve zin over liefde en seksualiteit?

Teksten uit de drie tradities werden gelezen, toegelicht en besproken met behulp van het joodse ‘lernen’.
Concrete vragen (‘wat vind je het meeste erotische element in het hooglied?) en het uittekenen van onze eigen belevingen en ervaringen hielpen ons om ons te verdiepen in de diverse achtergronden en contexten van onze bronnen.

Wij leerden over de dubbele contextualiteit: enerzijds de context van toen, een woestijncultuur, zonder kennis van biologische voortplanting, waarbij overleven en zich voortplanten een levensnoodzaak was – het vrouwenlichaam zag men bijvoorbeeld als een akker, hoewel meer erotische beelden ook veelvuldig voorkomen in zowel de Koran als de Tenach- en anderzijds onze eigen context, met de groeiende onafhankelijkheid van vrouwen, de spanningen rond gender-gelijkheid, erotisering en machtsmisbruik van lijfelijkheid.

En we leerden van elkaar: hoe verbinden we onze trouw aan onze traditie, met oog voor ook de positieve boodschappen ervan met onszelf in onze werkelijkheid van nu?
In hoeverre kunnen we  liefdevol en aandachtig een bijdrage leveren aan onze samenleving?
Leven  en samenleven zoals God het bedoeld heeft?

We zagen een indringende film (‘Welcome’) over hoe het mis kan gaan met de liefde, met het verlangen naar de ander. Maar hoe ook compassie een teken van hoop en moed kan zijn in de meedogenloze praktijk van de politiek rond vluchtelingen.

En we dansten daarna tegen de verdrukking in evenzogoed de sterren van de hemel!
Tot volgend jaar!

Alkmaar, Annego Hogebrink

Reacties zijn gesloten.