Vrouwen lezen samen teksten over oorlog en vrede in Bijbel en Koran.

Trialoog-weekend in Huissen

Korte terugblik van Annego Hogebrink

Van 4 tot 6 maart 2016 bogen vrouwen uit jodendom, christendom en islam zich over geweldsteksten in hun heilige boeken. Hoewel…heilig? Met zulke gewelddadige teksten?

Deze en dergelijke vragen kwamen langs. Hoe lees je de tekst? Welk gezag heeft een tekst voor jou? Hoe is dat in jouw traditie? Hoe vrijmoedig mag je met een tekst omgaan?

Ook dit weekend weer leerden we naar de teksten kijken met onder andere de methode van het joodse lernen. We lazen de teksten, bespraken ze in tweetallen, luisterden naar de informatie, speelden het uit, en genoten ervan om dat allemaal samen te doen, joodse, christelijke en moslimvrouwen. Wat een rijkdom! .
We ontdekten opnieuw overeenkomsten, en schroomden niet om ook de verschillen aan het licht te brengen. In aannames, in manieren van uitleg en interpretatie, in toepassing in de praktijk van het dagelijks leven.
We probeerden oorlog en vrede dicht bij huis te houden. We hoorden over oorlog in je eigen portiek…Maar als je het concreet maakt, dan moet je er ook wat mee, en daar sloeg onze¬† verlegenheid toe. Hoe doe je dat? Als vrouw?
Want we moesten opnieuw constateren dat het mannen zijn die oorlog maken.
Wat betekent dat? Wat doen we met dat gegeven? Zijn vrouwen dan echt vredelievender?
Dat geloven we niet!
Maar wat geloven we dan wel?
We lijken wel meer vragen dan antwoorden te hebben.
Maar ‘van vragen word je wijs’ is een joodse zegswijze. En dat blijkt maar al te waar te zijn. We maken elkaar wijzer, door elkaar te ontmoeten, vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn. Dat houdt de hoop levend. Daarom: volgend jaar weer!

Van 24 tot 26 februari 2017 zien we elkaar weer. Op hoop van zegen!

Reacties zijn gesloten.