Terugblik op een inspirerende ontmoeting

“Eerlijkheid, moed en vrijheid koos ik, en mede door deze drie waarden was het een succes!” zo vat Ayse trefzeker de serie ‘Ontmoeting rond bronnen en waarden in jodendom, christendom en islam’ in Alkmaar samen.
Ayse Tas is onze inleidster vanuit de islam, en (helaas) de enige moslima in de groep.
Wel hoogzwanger, dus eigenlijk met haar tweeën.

De vier avonden van deze serie werden in het najaar van 2015 (de vierde werd op verzoek toegevoegd) georganiseerd en uitgevoerd door de werkgroep Trialoog van het Oecumenisch Vrouwennetwerk Noord-Holland.
Vanuit de joodse traditie was Anne-Maria van Hilst twee avonden aanwezig om ons achtergrondinformatie te geven. Annerien Groenendijk, theologe binnen de christelijke traditie, verzorgde specifieke informatie over beeldvorming in kinderbijbels en de doorwerking daarvan in de christelijke geloofstraditie.
Met totaal steeds ongeveer vijftien deelnemers (waarvan twee mannen) verdiepten we ons in onze en elkaars bronnen en waarden. Achtereenvolgens in de Alkmaarse synagoge, de lutherse kerk en de Marokkaanse moskee. Ook de vierde extra avond werd in de kerk gehouden.
De werkgroep koos als inhoudelijk onderwerp voor het onderdeel ‘bronnen’ het gezamenlijke oerverhaal, dat van aartsvader Abraham / Ibrahim en aartsmoeders Sarah en Hagar/Hajaar.
Toegelicht door de inleidsters vanuit hun eigen traditie.

De groep is minder divers samengesteld dan de werkgroep hoopte. Er zijn, behalve de joodse inleidster nog twee deelneemsters die zich cultureel joods noemen.

Het doel van de serie is uiterst actueel maar ambitieus: opsporen van en reflecteren op onze gezamenlijke religieuze bronnen, nagaan welke overeenkomsten en welke verschillen we daarin aantreffen, en hoe we daar mee omgaan.

Het waardenspel op de eerste avond zet de toon: ieder kiest er drie uit de veelheid van kaarten met elk een waarde of deugd en licht de keuze toe. Het is een momentopname maar niettemin zegt het veel over ieder van ons. En het schept een sfeer van vertrouwen. Die sfeer is nodig om ook de ongemakkelijke momenten te kunnen opnemen in het hele proces van leren van elkaar.
Ook de spelregels helpen: spreek voor je zelf, niets is gek of dom, wat in vertrouwen gezegd wordt, blijft hier.

Veel blijkt nieuw en verrassend te zijn, niet alleen wat uit teksten en traditie wordt verteld, maar ook wat betreft de eigen socialisatie en beeldvorming.
Het smaakt naar meer. Wellicht komt er een nieuwe serie tot stand, mocht deze weer mogelijk gemaakt worden door de genereuze financiële ondersteuning van het Catharina Halkes Fonds. Waarvoor veel dank!

Werkgroep Trialoog Noord-Holland

Reacties zijn gesloten.