‘Niemand wil het weten’

Vijftig vrouwen met en zonder hoofddoek en één man in gesprek over relationeel geweld

Bijeenkomst 2 november 2015 Amsterdam West.
Korte terugblik Annego Hogebrink

 

Namens de redactie van de website hagar-sarah ben ik op verzoek tijdig aanwezig, samen met Jeannette Deenik-Moolhuizen, van de VPSG (Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld) te Haarlem.
Tijdig, want de bijeenkomst begint, na de opening, met een ervarings-impressie ‘Niemand wil het weten’. De toon is gezet.
De bijeenkomst is belegd door stichting Kezban, Blue, wCTA (werkplaats Community Theatre Amsterdam) en Stadsdeel west.

Er zijn ongeveer vijftig vrouwen (en één man, de preventie-ambtenaar van de gemeente Amsterdam), meer dan verwacht. Blank en gekleurd, met en zonder hoofddoek. Zij zijn afkomstig uit de verschillende organisaties en netwerken in en rond Amsterdam-west die zich bezig houden met relationeel geweld. Het doel is: informatie uitwisselen en netwerken met het oog op het verstevigen van de onderlinge samenhang en het professionaliseren van de al dan niet vrijwillige medewerkers.

Het doel van Jeannette en mij is:

  • aandacht te vragen voor de relatie tussen (seksueel) geweld en religieuze traditie, zowel negatief als positief
  • te onderzoeken welke expertise er is op dat gebied in de verschillende organisaties en bewegingen.

In twee rondes wordt in kleine groepen uitgewisseld wie wat doet en wie wat nodig heeft om het beter te doen. In twee uur wordt veel uitgewisseld, ook in de pauzes. Een nuttige ervaring.

Wat nemen wij mee:
Er lijkt weinig oog te zijn voor de dynamiek tussen ‘dader’ en ‘slachtoffer’. En voor het groeiende inzicht dat ‘dader’ en ‘slachtoffer’ posities zijn en geen identiteiten. Die valkuil lijkt niet zo bekend te zijn. Ook de relatie met religieuze traditie lijkt afwezig. Of althans geen deel uit te maken van de analyse. Wel is er openheid voor onze inbreng op beide terreinen.

Er wordt een volgende bijeenkomst aangekondigd en wij worden daarvoor ook uitgenodigd.
Bovendien maakten wij een afspraak met Latifa Lazaar (Kezban) en Nera Jerkovic, één van de mede-organisatoren.

 

 

Reacties zijn gesloten.