Trialoogweekend over volharding – 20-22 februari

Vrouwen uit christendom, islam en jodendom gaan met elkaar in gesprek en laten zich door de heilige geschriften inspireren. Met als thema ‘volharding’ laten we ons inspireren door krachtige verhalen uit onze geloofstradities.

Datum: Vrijdag 20 februari 17.00 uur t/m zondag 22 februari 2015 14.00 uur
Plaats: Dominicanenklooster Huissen (www.kloosterhuissen).
Het eten is vegetarisch, met dieetwensen wordt rekening gehouden.

Begeleiding: Anne Dijk, Gé Speelman, Martina Heinrichs, Stella vd Wetering, Nora Asrami en Chantal Suissa

Hoe houd je het vol? Vrouwen die vernederd worden, die leven in angst, vrouwen die niet weten hoe ze de dag van morgen zullen halen….

Als we het nieuws tot ons door laat dringen, kom je ze overal tegen: in Syrië, in Israël/Palestina, Irak en Sudan. Maar de conflicten blijven niet tot ‘daar’ beperkt. Als groep vrouwen die zich in wil zetten voor een leefbaar Nederland, door verschillende religieuze bronnen geïnspireerd, worden we al te vaak tegen elkaar uitgespeeld. Hoe houd je het vol om in gesprek met elkaar te blijven als je heen en weer geslingerd wordt tussen je solidariteit met de vrouwen ‘daar’ en de wil om in contact te blijven met de vrouwen ‘hier’?

In een ontmoetingsweekend van joodse, christelijke en moslimvrouwen willen we samen onze heilige teksten lezen en tot ons nemen. Door gezamenlijke bestudering en toe-eigening van teksten over volhardende vrouwen uit de joodse, christelijke en islamitische traditie willen we religieuze bronnen ons laten inspireren in déze tijd. Door teksten van elkaars traditie te lezen, maar door de ogen van de ander, worden dwarsverbanden mogelijk en worden deelneemsters uitgedaagd teksten die zij meenden te kennen door de spiegel van de ander opnieuw te bekijken. In de keuze van de teksten haken we in op actualiteiten en onderzoeken we hoé vrouwen met huidige spanningen op een constructieve en creatieve manier om kunnen gaan.

Het ontmoetingsweekend wordt voor de 24e keer georganiseerd. Dit succesvolle project van Moslim- en Christenvrouwen wordt dit jaar uitgebreid met Joodse vrouwen. Vaak worden ontmoetingsprojecten tussen aanhangers van verschillende religies aangeknoopt bij praktische vragen (dialoog van het leven). Wij beogen de verbinding met de samenleving juist te leggen door te starten bij wat we ten diepste geloven. Het werkt, is onze ervaring, drempelverlagend wanneer vrouwen het gevoel krijgen dat hun geloofsovertuiging ten volle wordt gehonoreerd. Daardoor komen gesprekken sneller op een diepere laag en bespreken we geloof in het dagelijks leven gemakkelijker.

Kijk voor het uitgebreide programma, kosten en aanmelding op de site:
www.kloosterhuissen.nl

Reacties zijn gesloten.