Vrouwen in het Jodendom – 14 september Europese dag van het Joods Erfgoed

Zondag 14 september is de synagoge  van Alkmaar Hofstraat 15 / 17 geopend van 10:00 tot 17.00 uur voor het publiek en de dag staat in het teken van de vrouw in het Jodendom.
Ieder heel uur is er een rondleiding in de synagoge over Jodendom de synagoge  en de rol van de vrouw in het Jodendom. Aan  deze dag  wordt zowel nationaal als Europees aandacht besteed.
 
Om 15.00 uur is er een boeiende lezing van Professor Dr. Karin Hofmeester over de Joodse vrouw in de vakbeweging en socialistische beweging. Toegang vrij.
 
Kijk voor meer informatie op www.alkmaarsesynagoge.nl

https://www.facebook.com/JoodsErfgoed


De rol van vrouwen
• In het Jodendom, is God is geen man en geen vrouw
• De Talmoed zegt zowel goede als slechte dingen over vrouwen
• Vrouwen zijn niet verplicht om bepaalde geboden uit te voeren
• Bepaalde geboden worden gereserveerd speciaal voor vrouwen
• De eerste van de maand is een klein festival voor vrouwen
• Mannen en vrouwen zitten apart in traditionele synagogen
• Het idee van Lilith als een feministische held is gebaseerd op een twijfelachtige bron

De rol van vrouwen in het traditionele Jodendom is schromelijk verkeerd en onbegrepen. De positie van vrouwen is lang niet zo nederig als veel moderne mensen denken; in feite is de positie van vrouwen in de Halachah (Joodse wet) die dateert uit de Bijbelse periode en is in veel opzichten beter dan de positie van vrouwen onder de Amerikaans civielrechtelijke wet van een eeuw geleden. Veel van de belangrijkste feministische leiders van de 20ste eeuw (Gloria Steinem, bijvoorbeeld, en Betty Friedan) en Aletta Jacobs zijn Joodse vrouwen, en sommige commentatoren hebben gesuggereerd dat dit geen toeval is: het respect toegekend aan vrouwen in de Joodse traditie is een deel van de cultuur.
In het traditionele Jodendom, zijn vrouwen voor het grootste deel gezien als gescheiden maar gelijk aan de man. Verplichtingen van de vrouw en verantwoordelijkheden zijn anders dan van mannen, maar niet minder belangrijk (in feite, in sommige opzichten, zijn de verantwoordelijkheden van de vrouwen belangrijker dan die van de mannen,
De gelijkheid van mannen en vrouwen begint op het hoogst mogelijke niveau: G”d In het Jodendom, in tegenstelling tot het traditionele christendom, G”d is nooit gezien als uitsluitend mannelijk. Het Jodendom heeft altijd volgehouden dat G”d zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen heeft.
Zowel de man en de vrouw werden geschapen naar het beeld van G”d.
Volgens het traditionele Jodendom, zijn vrouwen begiftigd met een grotere mate van “bina” (intuïtie, inzicht, intelligentie) dan mannen. De rabbijnen hebben dit afgeleid uit het feit dat de vrouw werd “gebouwd” (Gen. 2:22) in plaats van “gevormd” (Gen. 2: 7), en de Hebreeuwse wortels van “bouwen” heeft dezelfde medeklinkers als het woord “bina . ” Er is gezegd dat de matriarchen (Sarah, Rebecca, Rachel en Lea) superieur waren aan de (Aartsvaders Abraham Izak en Jacob) in de profetie. Vrouwen hebben niet deelgenomen aan de afgoderij bij het Gouden Kalf. Sommige traditionele bronnen suggereren dat vrouwen dichter bij G”ds ideaal staan dan mannen.

 

Reacties zijn gesloten.