Impressie bijeenkomst ‘Dubbele Dialoog’

“Wat een eye-opener, dat aspect van gender!”zegt één van de deelneemsters – rabbijn in opleiding – verrast.  “Maar”, vervolgt ze  “het gevaar bestaat dat dit ook weer een ‘framing’wordt, je enige referentiekader”.
Dat klopt: ‘kijken met de genderbril’ geeft een andere visie, je ziet de dingen anders en je ziet andere dingen. Maar: kijk uit dat dat weer niet je enige ‘bril’is, dat zou leiden tot verstarring en dogmatisme…
We zijn met een kleine twintig deskundige en betrokken vrouwen bijeen in het prachtige Graalhuis in Utrecht, vanwege het nieuwe boek ‘Dubbele dialoog. Vrouwen en mannen in interreligieuze ontmoetingen’. Het boek is uitgegeven bij Narratio en werd dit jaar onder grote belangstelling gepresenteerd op de VU. De redactie is van Riet Bons-Storm en Nelly van Doorn-Harder.
De Kerngroep Landelijke VrouwenTrialoog belegde deze bijeenkomst om het boek bekend te maken en dieper op de bedoeling en de inhoud er van in te gaan.
De deelneemsters komen uit de drie tradities; jodendom, christendom en islam.
De bijeenkomst heeft twee afzonderlijke onderdelen: we ‘proeven’ eerst van de Belieforama-training. Dit Europese educatieve project is bedoeld om de deelnemers uit jodendom, christendom en islam een stevige bagage voor effectieve dialoog- en trialoogactiviteiten mee te geven.
We maken kennis met naam en betrokkenheid, én met het noemen van de titel van een kinderboek uit je jeugd. Dat levert meteen herkenning op: het is een voorbeeld van hoe je het noodzakelijke fundament legt voor een verdergaande uitwisseling.
De tweegesprekken die volgen over ieders socialisatie als jongen of meisje, en de verbinding met religie maakt ons nog verder bewust van de ‘boodschappen’ die ieder van ons meekreeg over gender en godsdienstige opvoeding. Soms als legitimatie voor het aanleren van fatsoen en normering, soms volstrekt los daarvan, maar vrijwel altijd impliciet.  Ook de verschillen tussen de tradities onderling en ten opzichte van elkaar, worden zichtbaar gemaakt. We zijn allemaal ‘meerstemmige individuen’
Na de pauze waarin we gelaafd worden naar lichaam en ziel, met lekkere dingen en inspirerend netwerken, gaat Riet Bons-Storm nader in op het boek.
Zij maakt duidelijk hoe de verschuivingen op het gebied van enerzijds de man-vrouwverhoudingen (gender) en anderzijds de interreligieuze veranderingen op elkaar inwerken, en wat er dan allemaal gebeurt op de ‘kruispunten’ van die veranderingen.
Hoe de traditionele genderverhoudingen (godsdienstig gesanctioneerd en eeuwenlang mannelijk gedomineerd en doorgegeven) nog steeds doorwerken in de huidige dialoog en trialoog activiteiten.
Vrouwen zijn vooral betrokken bij de ‘dialoog van het leven’, de ontmoetingen, al of niet georganiseerd, op het schoolplein, in de praktijk van alledag. Bij de ‘dialoog van de ideeen’, de congressen en de conferenties zien we veelal religieuze leiders, vooral mannen.
Die twee terreinen moeten veel meer aan elkaar verbonden worden, beide zijn belangrijk.
Taal, gedrag, ‘boodschappen’, communicatie, machtsfactoren, kortom: heel veel factoren spelen een rol. Maar het allerbelangrijkste is: wees je bewust van wat er gebeurt en hoe je daar zelf in betrokken bent, juist als vrouw of als man. We zijn allemaal mensen, maar niet gelijk! Maak gebruik van de verschillen, zodat de dialoog vruchten draagt.
De website www.Hagar-Sarah.nl geeft nuttige tips en achtergrond-informatie op dit gebied.
In het nagesprek worden mogelijkheden tot samenwerking uitgewisseld.
Ten slotte wordt iedereen bedankt die bijdroeg aan het succes van deze vruchtbare bijeenkomst en wensen wij elkaar veel vreugde en inspiratie toe bij onze activiteiten!
Annego Hogebrink, namens de Kerngroep Landelijke VrouwenTrialoog
 info: kerngroeptrialoog@gmail.com

De bijeenkomst vond plaats op op 11 oktober2012  in het Graalhuis in Utrecht
 

Reacties zijn gesloten.